Запорізький національний університет: екологічний напрям досліджень

Біологічний факультет Запорізького національного університету – провідний природничий факультет у Запорізькій області, який є науковою і навчальною базою для підготовки спеціалістів біологічного, хімічного й екологічного профілю, виконує комплексні науково-дослідні розробки в галузі сучасної біології, хімії та екології.

Наукова робота кафедри загальної та прикладної екології і зоології пов’язана з такими напрямами: «Розробка методів біологічного очищення стічних вод», «Біоіндикація важких металів та інших полютантів у воді та ґрунті з використанням пігментосинтезувальних бактерій та дріжджів», «Гідробіологічна оцінка прісних водойм м. Запоріжжя та Запорізької області», «Вивчення якісного та кількісного складу мікроміцетів в антропогенно порушених ґрунтах м. Запоріжжя».

Кафедра біології лісу, мисливствознавства та іхтіології займається розробкою проектів з організації та упорядкування природно-заповідного, мисливського господарства, ведення любительського і спортивного рибальства для користувачів різних форм власності.

На факультеті працює окрема навчально-науково-дослідна лабораторія клітинної та організменної біотехнології (зав. ст. викл. Амінов Р. Ф.), яка займається екологічними моніторинговими дослідженнями розповсюдження підвидів медичної пʼявки у акваторії р. Дніпро.

З 2007 р. функціонує Регіональний навчально-науково-виробничий центр «Екологія», основним науковим напрямком роботи якого є дослідження стану природного середовища м. Запоріжжя та Запорізької області.

Також до складу Центру «Екологія» входить госпрозрахункова науково-дослідна лабораторія біоресурсів навколишнього природного середовища (зав. Вовченко В. Ю.), основні завдання роботи якої є: 1) проведення фундаментальних наукових досліджень з екології, середовищетвірної діяльності та оптимальної статево-вікової структури популяцій представників мисливської фауни та природно-заповідного фонду в різних регіонах України; визначення збалансованих ступенів їх охорони і використання, з урахуванням різних форм антропогенного впливу; 2) надання наукових, виробничих та консультаційних послуг з питань покращення біорізноманіття навколишнього природного середовища тощо; 3) проведення екологічних експертиз на наявність важких металів у фауністичних та флористичних асоціаціях, а також агроценозах, які відносяться до різних форм власності.

Потужний науково-педагогічний склад біологічного факультету може гідно реалізувати екологічні проекти з моніторингових досліджень видового складу та угрупувань флори і фауни, їх токсикологічні дослідження, запропонувати природоохоронні заходи з їх відтворення; дослідження стану водних ресурсів та ґрунтів за фізико-хімічними, гідробіологічними та токсикологічними параметрами; запропонувати методи їх біологічного очищення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *