Нові інструменти на підтримку застосуванню шлакових матеріалів у дорожньому будівництві

Автор:

Світлана Берзіна, президент ВГО «Жива планета», голова громадської ради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

При потенціалі утворення 5 млн. куб. м/рік в Україні переробляються лише 15% шлакових матеріалів, які є продуктом діяльності переважно тепло- і  енергогенеруючих установок (ТЕС) та металургійних підприємств. У Європі цей показник становить понад 90%.

В усьому світі шлак не вважається «відходом», а має статус матеріалу, що застосовується в будівництві. Переважно, в будівництві доріг. Причому шлакові матеріали зарекомендували як більш якісна альтернатива видобувним мінеральним матеріалам.

На фото (у кінці публікації) – «марсіанські пейзажі» шлакових відвалів що займають великі території та видобуток щебню, який руйнує екосистему і має більш високий рівень питомої активності радіонуклідів ніж шлак. Приклад будівництва дороги зі шлаків: Диканька-Решетилівка, Полтавська обл. Розумний підхід, але на жаль, такі проекти в нашій державі поки поодинокі.

Шлаки в дорожньому будівництві можуть застосовуватись:

в насипах автомобільних доріг;

в шарах дорожнього покриття у якості замінника щебеневий матеріал, або як елемент щебенево-піщаної суміші;

в цементно-бетонних покриттях – як елемент суміші;

для ямкового ремонту.

Варто додати, що шлаки можуть успішно бути використані і в інших галузях економіки: в будівництві (як заповнювач пустот у бетоні); сільському господарстві (як компонент добрив), а також для виробництва цементу, пемзи, силікатів і мінеральної вати.

Використання шлаків, які значно дешевші за традиційні будматеріали, помітно зменшить вартість будівництва та ремонту доріг, а також збільшить термін їх служби в 5-6 разів у порівнянні зі звичним асфальтовим покриттям.

За неповних 2 роки багато що було зроблено для вирішення питань посилення застосування шлакових матеріалів у будівництві:

1) Внесені зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо умов застосування вимог екологічних характеристик і нецінових критеріїв, зокрема щодо расурсоефективності (статті 23, 29).

2) Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1420-р  в якому Державному агентству автомобільних доріг, обласним та Київській міській державним адміністраціям рекомендовано під час здійснення публічних закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування застосовувати неціновий критерій “заходи із захисту довкілля” з питомою його вагою не менше 10 відсотків, який характеризуватиметься показником “рівень використання відходів виробництва та дорожньо-будівельних матеріалів, отриманих з їх використанням як заповнювачів”.

Замовником необхідно лише спираючись на законодавчу базу застосовувати відповідні нормативно-технічні документи та кращій європейський і вітчизняний досвід.

Наприклад, замовник може при проектуванні конструкції дорожнього одягу забезпечити використання відходів металургійного виробництва, а саме  металургійних шлаків у вигляді щебню та сумішей без в’яжучих або з в’яжучими для влаштування та відновлення шарів покриття й основи нежорсткого дорожнього одягу, для укріплення узбіч автомобільних доріг у всіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з відповідними нормативними документами. У складі будівельних матеріалів, сумішей та виробів застосувати шлакові матеріали  в якості щебеневих матеріалів в шарах основи дорожнього одягу (10 – 25%) та  заповнювачів в щебенево-піщаних і цементобетонних сумішах (10 – 25%). Рівень використання шлакових матеріалів на заміну матеріалів із природної сировини визначається якістю шлакового матеріалу та необхідними технічними показниками конструкції дорожнього одягу.

Підтвердні документи відповідності встановленим вимогам

 • розрахункові характеристики та результати розрахунку конструкції дорожнього одягу з  використанням металургійного шлаку в залежності від інтенсивності руху та категорії дороги;
 • документи, що підтверджують результати досліджень можливості переробки шлаку або висновок про відповідність п.  7.8 Вміст повторно переробленого матеріалу ДСТУ ISO 14021:2016;
 • документи, що підтверджують якість шлакового матеріалу, його  хімічний та мінералогічний склад шлаку, наприклад, сертифікат якості чи протокол випробувань;
 • документи, що підтверджують рівень радіаційного забруднення шлаку, наприклад, паспорт радіаційної якості матеріалу або радіаційний сертифікат.

Посилання на нормативно-правові акти і нормативні документи для обґрунтування доцільності застосування шлакових матеріалів у дорожньому будівництві

 • ·         Закон України «Про відходи»;
 • Закон України «Про стратегію (основні засади) державної екологічної політики»;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 04.12.2019 № 1420-р «Про застосування відходів виробництва в дорожньому будівництві»;
 • ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II) (ISO 14021:2016, IDT) (7.8 Вміст повторно переробленого матеріалу, п. 7.12 Придатний для повторного використання та повторного наповнення);
 • ДСТУ 9060:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливу на довкілля. . Київ, 2021, 66 с. (7.2.1.2 Використання шлакових матеріалів у складі будівельних матеріалів, сумішей та виробів);
 • ДСТУ 9043:2020 Матеріали щебеневі зі шлаків металургійних для дорожнього будівництва. Технічні умови. (п.6 Загальні технічні вимоги, 8 Вимоги щодо охорони довкілля);
 • ДСТУ Б.В.2.7-307:2015 Вторинні продукти вугільної промисловості для будівництва автомобільних доріг. Класифікація (п.4 Класифікація вуглевідходів);
 • ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. Київ, 2015, 113 с. (п. 8 Дорожній одяг);
 • ГБН В.2.3-3-37641918-55462013 Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів,   укріплених цементом. Проектування та будівництво. Київ, 2013, 49 с. (п. 7 Вимоги до проектування шарів з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів,   укріплених цементом);
 • ВБН В.2.3-218-537:2008. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків. Київ, 2008, 26 с.  (п. 6 Влаштування шарів з органо-мінеральних сумішей за методом холодного ресаклінгу).

Група експертів ВГО «Жива планета» надає безкоштовну консультативну підтримку замовникам публічної сфери по застосуванням підходу сталих (зелених) публічних закупівель на стадії формування тендерної документації н замовлення проектування і подальшому супроводі закупівлі. Звертайтесь, ми відкриті для співпраці:

Світлана Берзіна, президент ВГО «Жива планета», голова громадської ради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

При потенціалі утворення 5 млн. куб. м/рік в Україні переробляються лише 15% шлакових матеріалів, які є продуктом діяльності переважно тепло- і  енергогенеруючих установок (ТЕС) та металургійних підприємств. У Європі цей показник становить понад 90%.

В усьому світі шлак не вважається «відходом», а має статус матеріалу, що застосовується в будівництві. Переважно, в будівництві доріг. Причому шлакові матеріали зарекомендували як більш якісна альтернатива видобувним мінеральним матеріалам.

На фото (у кінці публікації) – «марсіанські пейзажі» шлакових відвалів що займають великі території та видобуток щебню, який руйнує екосистему і має більш високий рівень питомої активності радіонуклідів ніж шлак. Приклад будівництва дороги зі шлаків: Диканька-Решетилівка, Полтавська обл. Розумний підхід, але на жаль, такі проекти в нашій державі поки поодинокі.

Шлаки в дорожньому будівництві можуть застосовуватись:

в насипах автомобільних доріг;

в шарах дорожнього покриття у якості замінника щебеневий матеріал, або як елемент щебенево-піщаної суміші;

в цементно-бетонних покриттях – як елемент суміші;

для ямкового ремонту.

Варто додати, що шлаки можуть успішно бути використані і в інших галузях економіки: в будівництві (як заповнювач пустот у бетоні); сільському господарстві (як компонент добрив), а також для виробництва цементу, пемзи, силікатів і мінеральної вати.

Використання шлаків, які значно дешевші за традиційні будматеріали, помітно зменшить вартість будівництва та ремонту доріг, а також збільшить термін їх служби в 5-6 разів у порівнянні зі звичним асфальтовим покриттям.

За неповних 2 роки багато що було зроблено для вирішення питань посилення застосування шлакових матеріалів у будівництві:

1) Внесені зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо умов застосування вимог екологічних характеристик і нецінових критеріїв, зокрема щодо расурсоефективності (статті 23, 29).

2) Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1420-р  в якому Державному агентству автомобільних доріг, обласним та Київській міській державним адміністраціям рекомендовано під час здійснення публічних закупівель робіт з будівництва та послуг з поточного ремонту автомобільних доріг загального користування застосовувати неціновий критерій “заходи із захисту довкілля” з питомою його вагою не менше 10 відсотків, який характеризуватиметься показником “рівень використання відходів виробництва та дорожньо-будівельних матеріалів, отриманих з їх використанням як заповнювачів”.

Замовником необхідно лише спираючись на законодавчу базу застосовувати відповідні нормативно-технічні документи та кращій європейський і вітчизняний досвід.

Наприклад, замовник може при проектуванні конструкції дорожнього одягу забезпечити використання відходів металургійного виробництва, а саме  металургійних шлаків у вигляді щебню та сумішей без в’яжучих або з в’яжучими для влаштування та відновлення шарів покриття й основи нежорсткого дорожнього одягу, для укріплення узбіч автомобільних доріг у всіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з відповідними нормативними документами. У складі будівельних матеріалів, сумішей та виробів застосувати шлакові матеріали  в якості щебеневих матеріалів в шарах основи дорожнього одягу (10 – 25%) та  заповнювачів в щебенево-піщаних і цементобетонних сумішах (10 – 25%). Рівень використання шлакових матеріалів на заміну матеріалів із природної сировини визначається якістю шлакового матеріалу та необхідними технічними показниками конструкції дорожнього одягу.

Підтвердні документи відповідності встановленим вимогам

 • розрахункові характеристики та результати розрахунку конструкції дорожнього одягу з  використанням металургійного шлаку в залежності від інтенсивності руху та категорії дороги;
 • документи, що підтверджують результати досліджень можливості переробки шлаку або висновок про відповідність п.  7.8 Вміст повторно переробленого матеріалу ДСТУ ISO 14021:2016;
 • документи, що підтверджують якість шлакового матеріалу, його  хімічний та мінералогічний склад шлаку, наприклад, сертифікат якості чи протокол випробувань;
 • документи, що підтверджують рівень радіаційного забруднення шлаку, наприклад, паспорт радіаційної якості матеріалу або радіаційний сертифікат.

Посилання на нормативно-правові акти і нормативні документи для обґрунтування доцільності застосування шлакових матеріалів у дорожньому будівництві

 • ·         Закон України «Про відходи»;
 • Закон України «Про стратегію (основні засади) державної екологічної політики»;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року»;
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 04.12.2019 № 1420-р «Про застосування відходів виробництва в дорожньому будівництві»;
 • ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II) (ISO 14021:2016, IDT) (7.8 Вміст повторно переробленого матеріалу, п. 7.12 Придатний для повторного використання та повторного наповнення);
 • ДСТУ 9060:2020 Оцінка впливу на довкілля. Транспортні споруди. Критерії оцінки та показники впливу на довкілля. . Київ, 2021, 66 с. (7.2.1.2 Використання шлакових матеріалів у складі будівельних матеріалів, сумішей та виробів);
 • ДСТУ 9043:2020 Матеріали щебеневі зі шлаків металургійних для дорожнього будівництва. Технічні умови. (п.6 Загальні технічні вимоги, 8 Вимоги щодо охорони довкілля);
 • ДСТУ Б.В.2.7-307:2015 Вторинні продукти вугільної промисловості для будівництва автомобільних доріг. Класифікація (п.4 Класифікація вуглевідходів);
 • ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво. Київ, 2015, 113 с. (п. 8 Дорожній одяг);
 • ГБН В.2.3-3-37641918-55462013 Шари дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів,   укріплених цементом. Проектування та будівництво. Київ, 2013, 49 с. (п. 7 Вимоги до проектування шарів з кам’яних матеріалів, відходів промисловості і ґрунтів,   укріплених цементом);
 • ВБН В.2.3-218-537:2008. Влаштування шарів дорожнього одягу методом ресайклінгу з використанням гранульованих доменних шлаків. Київ, 2008, 26 с.  (п. 6 Влаштування шарів з органо-мінеральних сумішей за методом холодного ресаклінгу).

Група експертів ВГО «Жива планета» надає безкоштовну консультативну підтримку замовникам публічної сфери по застосуванням підходу сталих (зелених) публічних закупівель на стадії формування тендерної документації н замовлення проектування і подальшому супроводі закупівлі. Звертайтесь, ми відкриті для співпраці:

https://www.zhiva-planeta.org.ua/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *