Екологізація сфери публічних закупівель та розвиток єдиного з ЄС зеленого ринку

Автор:

Світлана Берзіна, президент ВГО «Жива планета», голова громадської ради Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Європейський Зелений Курс (ЄЗК) – пакет системних політичних рішень для переходу європейського континенту до кліматичної нейтральності до 2050-го року та ефективної, сталої та конкурентоспроможної моделі циркулярної економіки.

Розвиток єдиного зеленого ринку ЄС є одним з завданням ЄЗК, на формування якого має суттєво вплинути публічний сектор.

Публічні  закупівлі, на частку яких припадає до 20 % ВВП у Східній Європі та на Кавказі, дають переважно невикористану можливість стимулювати бізнес та внутрішні ринки до інновацій та підвищення показників енергоефективності, екологічної дієвості та сталості.

Закуповуючи, публічний сектор може значно підвищити  ресурсоефективность, зменшити вплив на довкілля, запобігати кліматичним змінам, сприяти досягненню  високих соціальних стандартів та якості життя.

Вже сьогодні український замовник публічної сфери може застосовувати необмежений набір вимог до предмету закупівлі, зокрема щодо екологічних характеристик, посилаючись як на національне законодавство, так і на добровільні стандарти, маркування та інші нормативні документи. Також замовник  може надавати перевагу більш екологічно кращій пропозиції, застосовуючи нецінові критерії або метод оцінки вартості життєвого циклу. Головне, розуміти як це робити правильно, не порушуючи інших вимог законодавства.

Екологічні характеристики можна визначити для будь-якого предмета закупівлі, керуючись принципами та методами декларування, визначеними у  ДСТУ ISO 14021, зокрема щодо застосування таких тверджень:

• придатний для компостування;

• здатний до розкладання;

• розбірна конструкція;

• продукція зі збільшеним терміном придатності; 

• рекуперована (відновлювана) енергія;          

• придатний для повторного перероблення;

• вміст повторно перероблених матеріалів;

• повторно перероблений матеріал;           

• рекуперований (відновлюваний) матеріал;        

• зменшене енергоспоживання;                

• зменшене використання ресурсів;           

• зменшене водоспоживання;                

• придатний для повторного використання;      

• придатний для повторного наповнювання;    

• маловідходний.

Підтвердним документом екологічних характеристик є декларація, оформлена згідно з ДСТУ ISO 14021 на підставі протоколів досліджень, технічної документації, досьє, розрахунків тощо.

Екологічні характеристики можуть передбачати відповідність предмета закупівлі вимогам стандартів екологічного маркування І типу, що встановлює критерії оцінювання життєвого циклу, до категорії продукції якої належить предмет закупівлі.

Маркування І типу є надійнішим, тому що передбачає оцінку відповідності продукції встановленому стандарту органом з оцінки відповідності. Підтвердним документом є сертифікат відповідності за схемою сертифікації згідно з ДСТУ ISO 14024.

Стандарт екологічного маркування:

розробляються окремо на кожну категорію товару чи послуги;

встановлюють набір якісних і кількісних показників, яким повинна відповідати продукція протягом її життєвого циклу з тим, щоб відносно неї було надано право на застосування екологічного маркування І типу;

не дублюють загальнообов’язкові вимоги згідно з чинним законодавством;

повинні бути науково обґрунтованими, орієнтованими на найкращі доступні технології та методи управління.

У порівнянні з загальнообов’язковими державними вимогами – вимоги стандартів екологічного маркування за показниками безпеки та обмеження впливів на довкілля є суттєво жорсткішими.

На даний час діють стандарти екологічного маркування на 52 товарних групи, з їх переліком можна ознайомитись за посиланням:

Сертифікована продукція позначається стандартизованим  логотипом екологічного маркуванням. Наприклад, в Україні це логотип «Зелений журавлик»:

Більш детальні рекомендації про застосування екологічного маркування у сфері публічних закупівель опубліковані на сайті Міндовкілля:

Вимога до предмета закупівлі з посиланням на екологічне маркування І типу в технічних специфікаціях може бути сформульована так:

Назва предмету закупівлі/категорії продукції повинна(и) відповідати вимогам екологічних критеріїв на дану категорію продукції, що встановлені згідно з ДСТУ ISO 14024.

Для підтвердження встановленої вимоги у складі тендерної пропозиції необхідно надати копії:

1) сертифікату про підтвердження відповідності лакофарбових матеріалів/мийних засобів встановленим екологічним критеріям;

2)  атестату акредитації органу з оцінки відповідності який видав сертифікат.

Роз’яснення:

Згідно з пунктом  5 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації

або іншим способом, визначеним законодавством.

Атестат акредитації має бути виданий національним органом з акредитації (Національне агентство з акредитації України) у порядку згідно з Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» від 17.05.2001 № 2407-III.

В атестаті акредитації (і додатках до нього, за наявністю) повинна бути зазначена галузь акредитації органу з оцінки відповідності за екологічними критеріями програми екологічного маркування І типу. Наприклад,  “мийні засоби”, “лакофарбові матеріали” тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *