Збірка тез доповідей 2019

До початку форуму буде випущено збірник тез доповідей.
Запрошуємо Вас взяти участь у заході та подати тези до збірки
(публікація безкоштовна)

До публікації запрошуються представники міністерств і відомств, вчені, спеціалісти академічних та галузевих науково-дослідних і проектних інститутів, вищих навчальних закладів, керівники підприємств різних форм власності, санітарно-епідеміологічних організацій, представники обласних та міських органів управління охорони навколишнього природного середовища, екологічних інспекцій, управлінь з питань надзвичайних ситуацій, органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування і громадських організацій.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

 • обсяг 1-2 повні сторінки формату А4 (міжрядковий інтервал 1,5 строки, поля: праве, ліве, верхнє – 20 мм, нижнє – 25 мм.)
 • у правому верхньому куті вказати УДК, шрифтом Times New Roman, 14 пт, далі через 1 строку – ПІП, вчена ступінь, звання, назва організації авторів. Далі через строку прописними літерами шрифтом Times New Roman, напівжирним, 14 пт, вирівнювання по центру – назва докладу. Після назви через строку – текст доповіді шрифтом Times New Roman, 14 пт., абзац – 1,25.
 • графічний матеріал та рисунки некольорові в форматі JPEG
 • робочі мови: українська, російська

Тематичні напрямки:

 • Екологічні перспективи – 2020: тенденції, законодавство, реформи;
 • Фінансування і консультування екологічних проектів: інвестиції, кредити, гранти, юридичний супровід;
 • Атмосферне повітря: технології захисту та обладнання очистки;
 • Управління водними ресурсами: якість води, очищення стічних вод;
 • Новітні системи контролю та моніторингу стану навколишнього середовища;
 • Поводження з відходами: принцип 3R (reduce, reuse, recycle – зменшуй, використовуй повторно, переробляй);
 • Енергоефективність та відновлювальна енергетика;
 • Екологія та місто: екоурбанізм, Green City Action Plan;
 • Персональна екологічна відповідальність: освіта, мислення та дії в стилі «еко»;
 • Новітні екологічні тренди як складова сучасної світової культури.

Тези доповідей та заявку у форматі Word надсилати до 12 травня 2019 р. (включно) за адресою: 69005, м. Запоріжжя, бул. Центральний 4, Запорізька ТПП, Департамент конгресно-виставкових заходів або на електронну пошту: forum_ztpp@i.ua.
Обов’язково перевірити надходження тез доповідей.

Оргкомітет лишає за собою право відхиляти тези доповідей, які не відповідають напрямкам форуму або вимогам оформлення.
З питань щодо участі у форумі та публікації тез звертайтесь за телефоном: (061) 213-50-26, (099) 77-96-431.

Завантажити файл-запрошення

Заявка на участь

Зразок оформлення тез